Cách giải bài tập Relative Clause + Cleft Sentences

CÁCH GIẢI BÀI TẬP DÙNG ĐẠI TỪ QUAN HỆ WHO ,WHICH…

♫ ► DẠNG 1 : NỐI 2 CÂU

Dạng này đề bài người ta cho 2 câu riêng biệt và yêu cầu mình dùng đại từ quan hệ nối chúng lại với nhau. Các bước làm dạng này như sau:

Bước 1 :
Chọn 2 từ giống nhau ở 2 câu :
Câu đầu phải chọn danh từ, câu sau thường là đại từ ( he ,she ,it ,they …)
ví dụ :
The man is my father. You met him yesterday.

BƯỚC 2 :
Thế who,which… vào chữ đã chọn ở câu sau, rồi đem (who ,which ..) ra đầu câu

The man is my father. You met him yesterday.
Ta thấy him là người, làm túc từ nên thế whom vào
-> The man is my father.You met whom yesterday.
Đem whom ra đầu câu
-> The man is my father. whom You met yesterday.

Bước 3 :
Đem nguyên câu sau đặt ngay phía sau danh từ đã chọn ở câu trước
The man is my father. whom You met yesterday

-> The man whom You met yesterday is my father

♫ ► DẠNG 2 : ĐIỀN VÀO CHỔ TRỐNG

Dạng này đề bài người ta cho sẳn một câu đã được nối với nhau nhưng chừa chỗ trống để thí sinh điền đại từ quan hệ vào. Các bước làm dạng này như sau:

+ Nhìn danh từ phía trứơc (kế bên chỗ trống) xem người hay vật ( hoặc cả hai ):
– Nếu vật thì ta điền WHICH / THAT
The dog __________ runs …..( thấy phiá trứoc là dog nên dùng WHICH / THAT)

Nếu là : REASON, CAUSE thì dùng WHY
The reason ________ he came … ( dùng WHY )

-Nếu là thơì gian thì dùng WHEN

-Nếu là nơi chốn thì dùng WHERE

Lưu ý :
– WHEN , WHERE , WHY không làm chủ từ, do đó nếu ta thấy phía sau chưa có chủ từ thì ta phải dùng WHICH / THAT chứ không được dùng WHEN , WHERE , WHY.
Do you know the city _______ is near here ?
Ta nhận thấy city là nơi chốn, nhưng chớ vội vàng mà điền WHERE vào.Hãy nhìn tiếp phía sau và ta thấy kế bên nó là IS ( động từ ) tức là chữ IS đó chưa có chủ từ, và chữ mà ta điền vào sẽ làm chủ từ cho nó -> không thể điền WHERE mà phải dùng WHICH /THAT ( nếu không bị cấm kỵ )
-> Do you know the city __WHICH / THAT_____ is near here ?

– Nếu ta thấy rõ ràng là thời gian, nơi chốn nhưng xem kỹ phía sau động từ người ta có chừa lại giới từ hay không, nếu có thì không đựoc dùng WHEN , WHERE, WHY mà phải dùng WHICH / THAT
The house ________ I live in is nice .
Ta thấy house là nơi chốn, nhưng chớ vội điền WHERE nhé, nhìn sau thấy ngừoi ta còn chừa lại giới từ IN nên phải dùng WHICH /THAT
-> The house ___which/that_____ I live in is nice

Nhưng đôi khi ngưoì ta lại đem giới từ lên để trứoc thì cũng không đựoc dùng WHERE nữa nhé :
The house in ___which_____ I live is nice

– Nếu là NGƯỜI thì ta tiếp tục nhìn phía sau xem có chủ từ chưa ? nếu có chủ từ rồi thì ta dùng WHOM / THAT, nếu chưa có chủ từ thì ta điền WHO / THAT.
– Lưu ý : nếu thấy phía sau kế bên chổ trống là một danh từ trơ trọi thì phải xem xét nghĩa xem có phải là sở hửu không, nếu phải thì dùng WHOSE .
The man ________son studies at …..
Ta thấy chữ SON đứng một mình khôNG có a ,the ,.. gì cả nên nghi là sở hửu, dịch thử thấy đúng là sở hửu dùng WHOSE Your browser may not support display of this image.(người đàn ông mà con trai của ông ta . .. )
=> The man ____( whose )____son studies at …..

– Nếu phía trứoc vừa có người + vật thì phải dùng THAT
The man and his dog THAT ….

NHỮNG LƯU Ý KHI DÙNG ĐẠI TỪ QUAN HỆ ( WHO ,WHICH ,WHOM…. )

1.Khi nào dùng dấu phẩy ?
Khi danh từ đứng trước who ,which,whom… là :
+ Danh từ riêng ,tên
Ha Noi, which ….
Mary, who is …

+ Có this ,that ,these ,those đứng trước danh từ :
This book, which ….
+ Có sở hửu đứng trước danh từ :
My mother, who is ….
+ Là vật duy nhất ai cũng biết : Sun ( mặt trời ), moon ( mặt trăng )
The Sun, which …

2. Đặt dấu phẩy ở đâu ?
– Nếu mệnh đề quan hệ ở giữa thì dùng 2 dấu phẩy đặt ở đầu và cuối mệnh đề
My mother , who is a cook , cooks very well
– Nếu mệnh đề quan hệ ở cuối thì dùng một dấu phẩy đặt ở đầu mệnh đề ,cuối mệnh đề dùng dấu chấm .
This is my mother, who is a cook .

3.Khi nào có thể lược bỏ đại từ quan hệ WHO ,WHICH ,WHOM…

– Khi nó làm túc từ và phía trước nó không có dấu phẩy ,không có giới từ ( whose không được bỏ )
This is the book which I buy.
Ta thấy which là túc từ ( chủ từ là I ,động từ là buy ) ,phía trước không có phẩy hay giới từ gì cả nên có thể bỏ which đi :

-> This is the book I buy.
This is my book , which I bought 2 years ago.
Trước chữ which có dấu phẩy nên không thể bỏ được .
This is the house in which I live .
Trước which có giới từ in nên cũng không bỏ which đựơc .

This is the man who lives near my house.
Who là chủ từ ( của động từ lives ) nên không thể bỏ nó được .

4. Khi nào KHÔNG ĐƯỢC dùng THAT :
– Khi phía trước nó có dấu phẩy hoặc giới từ :

This is my book , that I bought 2 years ago. (sai) vì phía trước có dấu phẩy -.> không được dùng THAT mà phải dùng which

This is the house in that I live .(sai) vì phía trước có giới từ in -> không được dùng THAT mà phải dùng which

5. Khi nào bắt buộc dùng THAT
– Khi danh từ mà nó thay thế gồm 2 danh từ trở lên trong đó vừa có ngừơi vừa có vật

The men and the horses that ….
That thay thế cho : người và ngựa

6. Khi nào nên dùng THAT

– Khi đầu câu là IT trong dạng nhấn mạnh (Cleft sentences)

It is My father that made the table.

– Khi đứng trước đó là : all, both, each, many, most, neither, none, part, someone, something, so sánh nhất

There is something that must be done

This the most beautiful girl that I’ve ever met.

CLEFT SENTENCES ( CÂU CHẺ)

Trong tiếng Việt mình khi muốn nhấn mạnh một yếu tố nào đó trong câu ta thường nói “đây chính là”

Ví dụ:

Câu bình thường:

Người đàn ông đã giết con hổ.

Khi muốn nhấn mạnh người đã giết con hổ ta nói:

Đây chính là người đã giết con hổ.

Còn muốn nhấn mạnh con hổ ta nói:

Đây chính là con hổ mà người đàn ông đã giết.

Trong tiếng Anh để muốn nhấn mạnh như vậy người ta dùng cấu trúc cleft sentences ( câu chẻ) . Thuật ngữ “câu chẻ” có lẽ xuất phát từ hình tượng “chẻ” câu ra để chen các cụm từ khác vào để nhấn mạnh. Có hai hình thức dùng câu chẻ để nhấn mạnh:

Dùng mệnh đề quan hệ

Ví dụ:

Câu thường:

Tom killed the tiger. ( Tom đã giết con hổ)

Câu nhấn mạnh Tom:

The person who killed the tiger was Tom ( người mà đã giết con hổ chính là Tom )

Câu nhấn mạnh con hổ:

The animal that Tom killed was the tiger.( con vật mà Tom giết chính là con hổ )

– Dùng cấu trúc It is/was …….that/who/when

Ví dụ: cũng trong câu trên :

It was Tom who killed the tiger

It was the tiger that Tom killed.

Nếu muốn nhấn mạnh cụm từ nào thì các em chỉ viết đem cụm đó đặt giữa It was/isvà who/that/when, các yếu tố khác giữ nguyên

Nếu là quá khứ thì các em dùng was, hiện tại dùng is,cụm nhấn mạnh là thời gian thì dùng when, người dùng who, còn that thì dùng cho mọi đối tượng.

Ví dụ:

Câu thường:

I bought the book in the shop near my school.

=> It was the book that I bought in the shop near my school.

I bought the book in the shop near my school.

=> It was in the shop near my school that I bought the book.

=> It was the shop near my school where I bought the book.

I bought the book in the shop near my school.

=> It was I that /who bought the book in the shop near my school.

Advertisements

26 Comments

 1. Cách dùng WHERE WHEN

  1/ WHERE WHEN trong mệnh đề quan hệ không bao giờ làm chủ ngữ ===> tức nó không bao giờ đứng trước V ===> cho nên nếu gặp dạng điền chỗ trống, nếu chỗ trống đó cần điền nơi chốn hay thời gian, và ngay sau chỗ trống là V thì chỉ có thể điền WHICH

  2/ Vì WHERE = in/on + WHICH

  WHEN = in/on/at + WHICH

  Cho nên:

  – Còn nếu sau chỗ trống là S V O, nếu sau V có giới từ (in, on ,at) thì chỗ đó điền Which

  – Còn nếu nếu sau chỗ trống không có giới từ (in, on, at) thì căn cứ vào chỗ cần điền là nơi chốn hay thời gian sẽ dùng WHERE hay WHEN

 2. <3<3 a, ss ơi, giờ em mới nhớ ra, ss có những cấu trúc câu đặc biệt không ạ?
  Tức là những cấu trúc phải học thuộc mới làm đc như: 'd rather, prefer, hoặc mấy kiểu cụm từ có cấu trúc riêng như kiểu on behalf ý ạ :(((( E tìm mãi mà chẳng có, thỉnh thoảng làm bt mới thấy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s