Cách sử dụng WOULD RATHER (quá khứ, hiện tại)

WOULD RATHER

Cách sử dụng would rather phụ thuộc vào số lượng chủ ngữ của câu cũng như thì của câu.

1 LOẠI CÂU CÓ MỘT CHỦ NGỮ

Loại câu này dùng would rather … (than) là loại câu diễn tả sự mong muốn hay ước muốn của một người và chia làm 2 thời:

Thìhiện tại:Sau would rather là nguyên thể. Nếu muốn thành lập thể phủ định đặt not trước nguyên thể và bỏ to.

S + would rather + V1

Jim would rather go to class tomorrow than today.
Jim would rather not go to class tomorrow.

Thì quá khứ:
Động từ sau would rather phải là have + P2, nếu muốn thành lập thể phủ định đặt not trước have.

S + would rather + have + V3

Jim would rather have gone to class yesterday than today.
Jim would rather not have gone to the class yesterday.

2 LOẠI CÂU CÓ HAI CHỦ NGỮ

Loại câu này dùng would rather that (ước gì, mong gì) và dùng trong một số trường hợp sau:

2.1 Câu cầu khiến ở hiện tại: (Câu hiện tại giả định: https://haibonthang7.wordpress.com/2012/06/30/cau-gia-dinh-thi-dai-hoc/)
Là loại câu người thứ nhất muốn người thứ hai làm việc gì (nhưng làm hay không còn phụ thuộc vào người thứ hai).Trong trường hợp này động từ ở vế hai để ở dạng nguyên mẫu V1.

S1 + would rather that + S2 + V1 + O

I would rather that you call me tomorrow.
He would rather that I not takethis train.

2.2 Câu giả định đối lập với thực tế ở hiện tại
Động từ sau chủ ngữ hai sẽ chia ở simple past, to be phải chia là were ở tất cả các ngôi.

S1 + would rather that + S2 + V2 + O

Henry would rather that his girlfriend worked in the same department as he does.
(His girlfriend does not work in the same department)
Jane would rather that it were winter now. (Infact, it is not winter now)
Henry would rather that his girlfriend didn’t work in the same department as he does.

2.3 Câu giả định trái ngược với thực tế ở quá khứ
Động từ sau chủ ngữ hai sẽ chia ở dạng past perfect. Nếu muốn thành lập thể phủ định dùng hadn’t + V3.

S1 + would rather that + S2 + V3

Bob would rather that Jill had gone to class yesterday.
(Jill did not go to class yesterday)
Bill would rather that his wife hadn’t divorced him.

Advertisements

5 Comments

  1. Pingback: Câu Giả Định + Một số ngữ pháp hay thi Đại Học « ¤¨*°Elvie Yuen°*¨¤

  2. hay thật, phần 2 chủ ngữ em mới được các thầy cô dạy phổ biến nhất là S1 would rather S2 Ved chứ em chưa được dạy mấy cái còn lại. cảm ơn ss nhiều !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s