Phượng Tê Thần Cung = Quyển 1 – Part 13 =

Chương 13: Vch trn bí mt

Cô đng lên, thn nhiên cưi, chm rãi đi ngưi trên đnh đin xut hin.

Mt bóng đen như ma qu, bay vút lên ri nhy vào bên trong đin, khoanh tay đng trưc mt cô.

Cô chăm chú nhìn li, không khi ngc nhiên, đôi môi phn hng kh nhếch, nhưng mt câu cũng không nói.

Toàn thân nam t mt màu đen tuyn, thân ngưi cao ln lnh lùng ngo ngh, khí thế bc ngưi chng gì sánh bng, bt ng thay đó li là M Dung Thn Du!

“Hoàng Thượng?! L Ánh Tch gi v như khiếp s, lung cung cúi người hành l. Thc tế thì cô tht s cũng kinh ngc, hn li t mình đi theo dõi cô? Cái này phi gi là coi trng cô, hay ch là suy nghĩ nht thi ca hn?

Hoàng Đế nhưng mày, thu nhu khí nghiêm ngh bc ngưi trên khuôn mt khôi ngô, cưi nói, Trm mc y phc d hành trông thế nào?

“Hoàng Thượng sao li mc y ph d hành? Ánh nt L Ánh Tch hoang mang ng vc, âm thm nín th. Không biết hn đã nghe đưc chuyn gì?

“Trm đột nhiên cao hng, mun nhân cnh đêm đẹp đẽ luyn tp chút khinh công. Hoàng Đế đáp, phong thái vô cùng ung dung, trong n cười tao nhã tươi cười có chút tinh quái, hi, Ta làm Hoàng hu hong s ri sao?

L Ánh Tch nh nhàng v ngc, sng ging, Bnh tim ca thn thiếp, chút na là mun tái phát ri.

“Nhưng theo Trm thy, Hoàng Hu không ging người nhút nhát như vy. S âm u càng lúc càng tràn ngp trong đôi mt Hoàng Đế, như thanh đao rét lnh quét qua mt cô. Hn tuy ch nghe đưc mt vài t, nhưng cũng đđoán đưc, thì ra dã tâm ca cô li ln như vy!

L Ánh Tch ngưc mt nhìn hn, cưi nói, Thn thiếp ch là mt n t nhu nhưc, nhát như chut. Cho dù hn đã nghe đưc điu gì, cô cũng không s, vic cô sm đã có thuc h sau lưng, nht đnh khiến hn chng th đ phòng!

Hoàng Đế đt nhiên cưi phá lên, như vô cùng sng khoái, va cưi va nói, N t nhu nhưc? Nhát như chut? Hoàng Hu quá khiêm tn ri!

L Ánh Tch không nói, ch mím môi cưi nht, mà đôi mt trong veo cũng không có chút gì s hãi.

Hoàng Đế chm rãi thu tiếng cưi, nhìn cô đăm đăm, t tn nói, Hoàng Hu cũng biết vì sao Trm li c ý gi Nam Cung Uyên li trong cung?

“Thn thiếp ngu mui, không dám t đoán thánh ý. Nét mt L Ánh Tch không đổi, mm cười nhìn li hn.

“K tht Trm thp hết sc tò mò, trên đời này còn có chuyn gì mà Hoàng Hu không dám làm ch. Đôi mt hn thâm thúy như đầm nước, n hin u lam ti tăm.

“Có khá nhiu chuyn, thn thiếp không dám làm. L Ánh Tch thp ging nói, ging điu mm mng. Câu này là li nói tht. Cô không dám t do bay lượn, không dám sng theo ý mình, không dám yêu người mình mun yêu.

“Trm thì li đánh giá cao mt ít chuyn mà nàng dám làm. Hoàng Đế khoan thai nói, môi kh nhếch, ý t thâm thuý sâu xa. Nếu cô là nam nhi, đăng cơ làm Quân vương quc, hn ngược li rt có hng thú cùng cô tranh đot thiên h.

L Ánh Tch lng lng nhìn hn, nét mt ung dung thn nhiên. S tán thưng trong mt hn là tht, nhưng cũng xen ln s khinh thưng. Ngưi nam nhân này cung ngo t ph, không coi n nhi ra gì, đim này khó có th là vết thương chí mng ca hn.

Hoàng Đế tiến li gn hai bưc, cm bào đen như mc tung bay trong làn gió đêm mát lnh, k tai cô, thi hơi như khiêu khích, nh ging du dàng nói, Chuyn nàng không dám làm, có liên quan đến Nam Cung Uyên sao?

L Ánh Tch như mun đng tim, lui v phía sau mt bưc, không nói gì, mt lúc lâu sau, mi nh nhàng ct tiếng nói, Hoàng Thưng, thn thiếp vĩnh vin là thê t ca Ngưi, là n nhân ca Ngưi.

Nhng li này, kèm theo ging điu li nh nh du dàng như thế, cũng vô cùng kiên đnh, nghe như li th, li như ha hn.

Hoàng Đế không h cm đng, đôi môi mng hơi nhếch, như th đã hết hng thú, u oi đáp, Nhưng n nhân ca Trm, cũng không ch có mt mình nàng. Ng ý ca hn, có th phế b ngôi v Hoàng Hu ca cô bt c lúc nào.

Nét mt L Ánh Tch vn thành kính, khom ngưi cúi thp, du dàng nói, Hoàng Thưng là nhân trung chi long, hu cung ba ngàn giai l cũng là chuyn thưng tình. Thn thiếp không oán than, cũng không hi hn. Ngay c khi tương lai tht bi, phi chết già nơi đây, cô cũng không hi tiếc.

S châm biếm trong ánh mt Hoàng Đế mt ngày mt tăng lên, môi cũng nhếch lên cao, tn mn nói, Qu tht, con ngưi không nên làm nhng chuyn khiến chính mình cm thy hi hn.

L Ánh Tch không mun ging co vi hn, cúi đu che đi tm mt. Ý cnh cáo trong li nói ca hn đã quá rõ ràng, cô sao li nghe không hiu. Hin ti sư ph b giam lng, đng nghĩa cô cũng đang b uy hiếp, cô phi mau chóng nghĩ bin pháp đưa sư ph ri khi đây!

Thy cô đăm chiêu, Hoàng Đế cũng không lên tiếng, ming cưi vui v cũng không kém phn lnh lùng. Trong lòng hn biết, cô nóng lòng mun cu Nam Cung Uyên, nhưng hn s không đ cô toi nguyn. My ngày na, hn s làm cho cô bn rn đến mc không có cách phân thân, ốc còn không mang ni mình c!

Hai ngưi đu chìm vào suy nghĩ ca riêng mình, bt cht ngoài ca vang lên mt tiếng bm báo trm thp.

“Hoàng Thượng, đã có tin tc.

Ging nói này cũng không h lanh lnh cao vút như ca thái giám, L Ánh Tch di ánh nhìn, ngưi n mc trang phc màu đen đng ngoài ca, thân hình cao ln, nét mt lnh tanh, ăn nói cn trng.

. Hoàng Đế nhàn nht lên tiếng, ri đi ra ngoài

L Ánh Tch nheo mt dõi theo, hc y nhân kia dưi chân đi không tiếng đng, hô hp cc nh, đúng là cao th ni công thâm hu. B dáng cùng biu l ca hn, cũng không ging như võ tưng, ngưc li có phn ging sát th giết ngưi không gm tay hơn.

Hoàng Đế cùng nam t kia đng thm đá trưc ca, thp ging nói chuyn vi nhau, nhưng li dùng ni lc khng chế âm lưng, không đ l ch nào.

Mt lúc lâu sau, nam t kia ngng đu nhìn thoáng vào bên trong tm cung, đôi mt sáng như đuc, hng hc như la thiêu đt ngưi khác, lúc như dò xét, lúc thì như xem thưng.

L Ánh Tch nhìn hn mm cưi, hn mi chp tay hành l, ri sau đó vi vã ri đi.

Hoàng Đế chm chm xoay mình tr li, đi ti bên cnh cô, ming nói như trêu chc, Hoàng Hu nhìn hn không chp mt, chng l hn khôi ngô quyến rũ hơn Trm?

L Ánh Tch cưi nhưng không nói, trong lòng thm suy đoán thân phn nam nhân kia. Ánh mt va ri ca hn, có chút đc bit, cũng hơi k quái.

Hoàng Đế rt thn nhiên gii thích cho s nghi hoc ca cô, cưi nói, Hn là mt bng hu giang h Trm đã quen t thi niên thiếu, tên là Phm Thng.

“Phn” L Ánh Tch ho mnh mt tiếng, c gng nhn cười, che ming li nói, H Phm? Phm Thng?

Hoàng Đế cũng chng ly làm l sao cô li cưi, gt đu nói, Thng trong thng lĩnh.

L Ánh Tch gt gt đu, gng sc kìm nén cm giác mun cưi to. V Phm hip sĩ này, cha m hn thế mà có th đt mt cái tên như vy

“Mun cười thì cười đi, c nén làm gì? Hoàng Đế lườm cô, có chút không hài lòng.

L Ánh Tch mím cht môi, không cưi na. Có câu trông mt mà bt hình dong, mt chi t vũ. Dùng tên đ đánh giá ngưi khác, càng là chuyn không nên.

“Hoàng Hu, nàng có biết Tiu Phm tra đưc tin tc gì không? Sc mt Hoàng Đế đột nhiên trm xung, ging điu lnh tanh.

L Ánh Tch t lâu đã quen vic hn h n tht thưng, ch bình thn tr li, Thn thiếp không biết.

“Hn tra đưc” Hoàng Đế kéo dài âm cui, ánh mt âm u híp li, lnh lùng nói, Bí mt ca linh cơ’.

L Ánh Tch sng st, trong phút chc c ngưi phát lnh, ging như rơi vào hm băng.

* Y phc d hành: trang phc màu đen thưng mc vào đêm ti đ khi ám sát hay dò la.

* Sng ging: dùng miêu t khi bc tc trách mng

* c còn không mang ni mình c: 自顾不暇

= to be unable even to fend
for oneself

= to busy enough with one
‘s own affairs

= >>> bn thân lo không xong, không th giúp ai đưc

= >>> bn ti mt ti mũi, không có thi gian lo chuyn khác

* Trông mt mà bt hình dong,
m
t chi t vũ 以貌取人,失之子羽

Câu nói ca Khng T, ý rng nhìn ngưi đoán tính cách, nhân phm hay năng lc ca ngưi khác là mt điu sai trái.

* Khi Hoàng Đế nói tên ca Phm Thng ra, LAT
c
ưi, là vì ch Phm và ch Phn là t đng âm, đu đc là fàn c.

Phn có nhiu nghĩa: cơm, ăn, chăn nuôi

Còn ch Thng thì có nghĩa mi tơ, k cương, ngưi cm đu (thng lĩnh)

Nên khi LAT nghe Hoàng Đế đc tên thế, có th đây, cô hiu là ăn tơ, chăn nuôi hoc cũng có th là cơm

Advertisements

3 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s