Phượng Tê Thần Cung == HẾT Quyển 1: Part 35 -36 ==

 

Chöông 35: Öôùc ñònh nöûa naêm

Edit: Kaze Hikaru

Beta: Elvie Yuen

Untitleddocument (16).docx

L Ánh Tch tr li Phưng tê cung, tm ra thay qun áo, dn dò Tình Thm ti Bch l cung, âm thm báo vi H quý phi tin tc Hoàng Đế lâm bnh.

“Nương nương, hôm nay đúng là mt cơ hi tt, vì sao li mun để cho H quý phi? Tình Thm thc mc, ánh mt mơ h hin lên chút bt mãn.

L Ánh Tch chi mái tóc dài như thác nưc, vn đang còn ưt, thn nhiên nói: Tiu Thm, ngươi đang dy Bn cung phi làm thế nào à?

Tình Thm âm thm cn môi, b dng khut phc, cung kính nói: Nô tì không dám, nô tì cáo lui.

L Ánh Tch nhìn cô lui ra, kh nheo đôi mt sáng ngi. Tình Thm ngày càng thiếu kiên nhn ri, s có ngày làm hng đi s ca cô.

Hin nay mưi vn đi quân Tây quan đã chia làm hai doanh tri, ngưi cô sp xếp cũng đã có đưc mt trong hai miếng H phù, cũng có th coi như bưc đu đã thành công. Tương lai nếu như quc cùng Hoàng Triu tranh đu, ít nht Tây quan s là mt ca đt phá. Có điu nhng vic này vn là chuyn v sau, vic cp bách trưc mt là tr giúp Hoàng triu chng li binh lc hùng mnh ca Long triu.

*** H phù: du hiu đ điu binh thi xưa, hình con h, chia làm hai mnh

Cô thay sang chiếc váy thêu trăng lưi lim ca Phưng cung, mt ln na đi ti Thái y vin. Đêm nay có H quý phi xun xoe bên Hoàng Đế, cô va hay có th cùng sư ph bàn bc cn thn.

Sc tri còn sm, ráng chiu nhum đ mt góc tri, lung linh rc r.

Nam Cung Uyên đng lng trong đình vin yên tĩnh không bóng ngưi, ngng đu nhìn v phía xa, không biết đang trm tư điu gì.

L Ánh Tch đi din vi bóng lưng gy gò ca y, nh ging nói: Sư ph đang có chuyn phin não sao?

Y nh nhàng xoay ngưi, mt như quan ngc, din mo sáng sa nhàn h, nho nhã mm cưi nói: Ánh Tch, ta đã chun b xong mt ít dưc liu đ gii c đc, ngươi không cn thưng xuyên lui ti Thái y vin.

“Sư ph, Ánh Tch có mt vic nghĩ mãi mà không ra. Cô không tiếp li y, hàng lông mày kh nhăn li, nói: Pht dy, quét rác còn s tn thương đến con sâu cái kiến. Nhưng nếu không th không làm, thì phi làm sao?

Nam Cung Uyên vn gi v tươi cưi ôn hòa, nhưng li thng thng nói: Ngươi mun giết ai?

L Ánh Tch git mình, trong lòng không khi th dài. Cô mun giết Tình Thm, nhưng có th cui cùng không nhn tâm. Tiu Thm cho rng vic mình làm thn không biết, qu không hay, nhưng cô sm đã phát hin ra đim bt thưng. Gi li mt thuc h không phc tùng mnh lnh, có l so vi nuôi gian tế càng nguy him hơn.

Nam Cung Uyên nhìn cô, kh nhếch môi, li nói du nh như gió xuân: Ánh Tch, là ta cho Tình Thm đc dưc.

“Sư ph? L Ánh Tch git mình nhíu mày, vô cùng kinh ngc.

“Cung n kia dung mo ging ngươi như đúc, là k thù trong s mnh ca ngươi. Nhưng ngươi li khinh địch, Tình Thm cũng ch là nghĩ cho đại cc mà thôi. Nam Cung Uyên than nh, va như nui tiếc, va như xót thương. Đc dược ta cho Tình Thm, là độc dược mãn tính, không đến ni mt mng, nhưng lâu ngày trí lc s suy yếu, không khác gì tr con.

L Ánh Tch không nói gì. Tê Đip t sau khi chu cung quy, tĩnh dưng chưa lành, ngưc li thương thế còn nng thêm. Cô vn tưng rng do mt mình Tình Thm gi trò ma mãnh, không ng sư ph đã âm thm tiếp tay.

Lng im hi lâu, cô mi nâng mt nhìn y, trm ging nói: Sư ph, chn hoàng cung phc tp xu xa, không thích hp đ sư ph li lâu dài. Cô không mun bàn tay sư ph b nhim bn.

“Na năm sau sư ph s đi. V mt Nam Cung Uyên bình thn, đôi mt đen sâu thm như giếng c, dù có gn sóng nhưng cũng ch là rung động rt nh.

“Nếu như Ánh Tch mun sư ph sm ri khi đây? Mày phượng nhíu cht, trong lòng bun bc không thôi. Cô không mun sư ph xen vào nhng chuyn này, cô không mun thy y vì cô mà làm nhng chuyn trái vi lương tâm.

Nam Cung Uyên ngonh mt làm ngơ, trm tĩnh nói: Đến lúc đó, nếu ngươi mun đi cùng sư ph, sư ph s mang ngươi quy n giang h.

L Ánh Tch không khi git mình, kinh ngc tr mt. Rt cc y đã nói ra khi ming. Y nguyn ý mang cô đi theo? Phi chăng là y đi vi côcó tình cm?

Nhưng Nam Cung Uyên ch bình tĩnh mm cưi, nhu hòa nhìn cô, không biu l gì.

“Sư ph, ti sao li là na năm?” Cô cn trng hi.

“Thiên cơ bt kh l.” N cưi ca y tun lãng, làn gió kh thi qua áo choàng xám, tay áo bay lên, vô cùng bng bnh. Y s không nói cho cô biết, đến lúc đó cô s đi mt vi s la chn ln nht ca đi ngưi. Chính y cũng không chc chn, cui cùng cô và y có th cao chy xa bay hay không, hung chi cô đang mang trng trách trong ngưi?

Đưc, na năm.” Cô lm bm t nh. Cô s coi đây như mt ưc đnh, mt ưc đnh vô cùng quan trng vi cô.

“Thi gian không còn sm, Ánh Tch, tr v đi. Đi làm chuyn ngươi mun làm, sư ph vĩnh vin đu ng h ngươi.” Y cưi nht, quay đu ct bưc, lưt qua cô, không ngonh đu li, dn khut xa.

Cô đng nguyên ti ch, nhìn chiếc áo bào xám đơn bc kia, thân hình cao gy, hi lâu vn chưa đnh thn.

**************************

Đêm đến, bên Thn Cung qu nhiên không có phái người đến tuyên cô.

Cô đã chun b lên giưng đi ng, nhưng vn trn trc, khó ng. Li sư ph nói lúc nãy, vn còn quanh qun bên tai. Quy n giang h, không trói buc không gò bó, cô có th ch? Phải chăng na năm sau thiên h s đưc bình đnh? Cô s tht bi thm hi? Hay là M Dung Thn Du tht bi? Liu có th xut hin cc din toàn vn: c hai cùng có li, không tn thương bá tánh, không xy ra chiến tranh?

Gió đêm cui hè, mát lnh như nưc, theo ô ca s rng đang m thi vào, rèm che kh pht phơ.

L Ánh Tch th dài mt tiếng, đng dy đến bên ca s, nhìn ra xa bu tri đêm vi ánh trăng vng vc. Ánh trăng này, so vi lúc nhìn thy c hương, đu như nhau c. Thế nhưng cô đã không còn cô công chúa vô tư ngày đó na.

Đng mt hi lâu, cm giác có chút lành lnh, cô xoay người tr li giường, lưng đột nhiên rùng mình theo bn năng.

Mt lát, sau lưng có ngưi đến gn. Cht thy trên ngưi m áp, đã có tm áo choàng qua vai cô.

“Mun nhim phong hàn như Trm sao?” Tiếng nói trm thp gn bên tai, hơi m vương vt nơi gáy cô.

“Hoàng Thưng.” Cô quay đu, mm cưi, “Đêm đã khuya như vy rồi, Hoàng Thưng còn chưa ng?

“Trm b H Quý phi quy nhiu không thôi, vn là ch Hoàng Hu thanh tĩnh hơn.” Hoàng Đế nhếch môi kh cưi, du dàng nhìn cô, “Hoàng Hu dưng như không mun bên Trm?”

“Thn thiếp vn ch Hoàng Thưng tuyên gp.” Cô cưi tr li, thâm tâm không khi hoài nghi, gn đây hn ly nhu chế cương, ý đ chinh phc cô?

“Núi chng phi là Trm, nhưng Trm li là núi.” Hoàng Đế vn cưi, vươn tay bt ly eo cô, kh dùng lc, kéo cô vào trong lòng.

Cô thun thế rúc vào lòng hn, nh đáp: “Nhit đ cơ th Hoàng Thưng thp như vy, b Hoàng Thưng ôm c đêm, Thn thiếp không mun nhim phong hàn cũng ung.”

“Thế thì chúng ta làm nhng vic tăng thêm nhit đ đi.” Đôi mt Hoàng Đế sáng rc, nóng bng.

Trc giác ca cô mách bo đim chng lành, ly tay kh đy ngc hn, nh nhàng nói: “Hoàng Thưng, Thn thiếp sai ngưi đt lò.

“Không cn.” Hn chm chm nói, cúi thp đu xung, phút chc hôn lên đôi môi cô.

Cô lp tc thn ngưi, trong đu không khi hoang mang. Phn kháng? Hay là thun theo?

Trong nháy mt, c căn phòng lng yên, ch còn li tiếng hít th php phng đan xen nhau.

********************************************

 

Chöông 36: Rung ñoäng nuï hoân ñaàu ñôøi

Edit: Kaze Hikaru

Beta: Elvie Yuen

Untitleddocument (17).docx

Ngoài ca s ánh trăng lp lánh m áp, soi ri mt đt, ta như mt tm màn che đôi trai gái đang ôm nhau, uyên ương ân ái.

Nhưng trên thc tế, L Ánh Tch trong lòng đang t đu tranh. Đy hn ra? Hay mc cho hn hôn?

Hoàng Đế kh cn cô mt cái, trm thp cưi nói: “Sao li mt tp trung như vy?”

Dt li, không đi cô phn ng, hn li cúi xung hôn ln na, ra sc cn cánh môi phn hng ca cô, ging như đang trng pht cô không chuyên tâm.

Trái tim L Ánh Tch run lên, hong lon, vô thc mà nhm mt li.

Đu lưỡi hn khéo léo cy m đôi môi cô, len li vào trong, như con rn ng nguy, quyn ly lưỡi cô kh mút.

Hơi th nam tính mà mnh m ca hn bao ph cơ th cô. Nơi đu lưi có chút đau đn, xen ln tê di, làm cho ngưi ta toàn thân mm mi, tâm trí ri lon.

Cô loáng thoáng nghe thy tiếng tim mình đang đp, thình thch dn dp, nhanh vô cùng.

Có lúc hn qun ly đu lưi cô, có lúc li liếm láp cánh môi mm mi ca cô, nm thế ch đng, mnh m tìm kiếm s tr trung và ngt ngào ca cô.

Cô hơi ngng mt lên, hai gò má nóng bng, hai tay chng trưc ngc ca hn, rt cc hung hăng dùng lc, ra sc đy hn ra.

Hoàng Đế t t ri khi môi cô, lui v phía sau mt bưc, không h ri trí, ngưc li sung sưng nhếch môi, cưi mà nói: “Mĩ nhân, li thêm mĩ v. Cc phm nhân gian.”

Sc mt L Ánh Tch càng đ, ngoi tr ngưng ngùng, còn có vài phn tc gin. Gin vì hành vi, ngôn ng ct nh ca hn, càng gin mình không sm đy hn ra.

Hoàng Đế cong môi cưi h hê, mt rc sáng, lp lánh tinh quang.

“Hoàng Hu còn tiếp tc nhìn Trm chm chm như vy, Trm không cam đoan, liu có tiếp tc hay không.” Hn giu ct nhìn cô.

Cô kh rũ mt, không nói không rng mà đi v giưng. Thì ra, hôn là cm giác như vy, cô cũng không biết, hôn môi s khiến cho ngưi ta thn trí điên đo.

Hoàng Đế đi theo cô, ngi xung mép giưng, nhìn cô rúc vào chiếc chăn gm, cun mình trn vào góc giưng, không khi lc đu bt cưi. Ln đu tiên hn bt gp b dng này ca cô, tht đáng yêu thú v.

Ánh Tch.” Hn gi tên ca cô, ging điu du dàng, “N hôn ca Trm khiến nàng khó chu vy sao?”

L Ánh Tch đưa lưng v phía hn, không quay li. Có l cô thy bt mãn, nhưng va ri như cũng không có cm giác chán ghét. Cô như vy, có phi đã phn bi trái tim ca chính mình?

Hoàng Đế không tiếp tc truy vn, đôi mt ánh lên mt tia phin mui không d phát hin ra. Chính hn biết rõ nht, va ri khi hn hôn cô, trong lòng cm giác thế nào. Hn đã tng yêu mt ngưi, hn biết rõ cái gì là rung đng.

Đôi mt sa sm, ánh lên chút lnh lo. Hn quyết không cho phép bn thân ny sinh tình cm vi cô. Hn ch mun cô yêu hn, ch không phi cùng nhau trm luân.

Trong phòng vô cùng yên tĩnh, có hai ngưi vn đang đăm chiêu, đu tranh vi bn thân.

Mt lúc sau, L Ánh Tch vén chăn, ngi dy, ánh mt thanh thoát du dàng, m ming nói: “Hoàng Thưng, đêm dài, hay là đi ng sm thôi?”

V mt Hoàng Đế ôn hòa không chút gn sóng, cưi nht tr li: “Đưc.”

Hn t mình ci áo nm trên giưng, nga mt nm thng, gi khong cách vi cô.

Cô kéo chăn qua, đp lên ngưi hn, nh ging: “Hoàng Thưng đã ung thuc chưa?”

“Ri.” Hn kh đáp, ôm ly cô đang nm bên cnh, thp ging hi, “Trm ôm nàng ng, đưc ch?

Cô vn mun c tuyt, nghĩ li, nh nhàng cưi nói: “Hoàng Thưng đưa tay cho Thn thiếp.”

Hn cũng không hi ti sao, vươn tay nm ly tay cô dưi chăn gm.

Ngón tay ca cô đến qua c tay hn, âm thm vn khí, truyn chân khí qua đu ngón tay vào mnh môn ca hn, liên tc không dng.

Ưc chng thi gian khong mt chén trà, cô điu tc thu tay li, ôn nhu hi: “Hoàng Thượng có cm thy m hơn không?”

m hơn nhiu.” Ging nói vô cùng nh nhàng, nhưng không gn sóng.

Cô nghe ra đưc, thc tế ging nói nh nhàng m áp này li chng có chút chân tht nào. Nhưng cô s không quan tâm. Chng qua cô n hn mt ân tình, ln trưc lúc cô tái phát bnh tim, hn cũng đã giúp cô.

Cô xê dch thân th, đưa lưng v phía hn, bình tâm tĩnh khí, c gng chìm vào gic ng.

Hn du dàng ôm cô, trm ging nói: “Ánh Tch, nàng có tng nghĩ ti, Trm có th mang đến cho nàng, nhiu hơn bt c nam t nào trên đi.”

Cô không quay li, ging nói lãnh đm: “Hoàng Thưng có th cho Thn thiếp vinh hoa phú quý, còn có v thế hin hách. Thế nhưng nhng th này, Thn thiếp vn đã có ri.”

“Không, ý Trm cũng không phi ch có nhng th này.” Cm ta lên hõm vai ca cô, như có như không mà vut ve, trm ging nói, “Trm có th làm nàng tr thành n t hnh phúc nht trong thiên h, hiu nàng, thương nàng, sng nàng.”

Cô im lng nhếch môi, t giu. Hn cũng quên đi mt chuyn, chính là tình yêu. Hn vi cô đu hiu rõ, bn h không th yêu nhau.

Hn cũng trm mc mt lúc, mi t t nói tiếp: “Ánh Tch, có đôi khi làm ngưi không nên quá lí trí, mi có th d dàng vui v.

“Hoàng Thưng vui v ch?” Cô nh nhàng hi.

Đôi lúc.” Hn thng thn chân thành tr li, “Trm cũng thưng hi vng bn thân h đ mt chút.”

Cô không khi mm cưi: “Nếu như Hoàng Thưng h đ rồi, ch s triu thn cùng dân chúng đu mun nhc đu.”

Hn cũng bt cưi, nói: “Xem ra s tri đã đnh Trm và nàng đu gian kh, không có phúc hưng th.

“Có l, s có mt ngày như vy.” Cô kh cm thán, li nghĩ ti nhng li sư ph nói hôm nay. Na năm sau, quy n giang h. Có thể thc hin sao?

Đi đến ngày đó, ch s lòng đã không còn như hôm nay.” Hn tr li đy ng ý.

Cô không h lên tiếng, nhm mt li, hô hp dn n đnh. Bn h không nên tâm s, bi vì vn dĩ không có gì đ nói. Đây là vn mnh đã đnh sn, bn h đu không th làm trái ý tri.

Khóe môi hn kh nhếch, đôi mt sâu thm âm u lnh lo, ánh lên chút cô đơn bun bã. Cô đã c gi ch bn thân tnh táo, vy thì, v sau cũng đng trách hn lãnh khc vô tình.

 

HT QUYN 1

Advertisements

7 Comments

  1. trời, nàng trâu bò quá thôi, liền 1 phát vô cùng thỏa mãn.
    Truyện hấp dẫn lắm, cảm ơn nàng nhiều.
    Cả 2 ng này đều mưu cao, kế sâu, nhưng mình thấy AT dù sao còn lương thiện hơn tên Hoàng đế kia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s