Khi Trạch Nam Biết Yêu = Chương 5 =

Khi Trạch Nam Biết Yêu = Chương 5 =

Mai thứ 3 Elvie lại post tiếp chương 6 nhé !

Advertisements

1 Comment

  1. Oa tên họ Trương kia thật bỉ ổi, dám đặt điều loan tin như vậy, anh Mạnh cố lên, tìm ng dạy cho nhóc kia một bài học. K biết ông Mạnh quan tâm biết cháu mình bị gọi như vậy thì xử đẹp họ Trương kia cho xem. Thanks nàng nga

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s