Ăn Xong Chùi Mép (Ăn Xong Lau Sạch)

Ăn Xong Chùi Mép

(Ăn Xong Lau Sạch)

Tác giả: Phi Cô Nương

Editor: Elvie Yuen

Số Chương: 45

Nguồn : kanfou.net

Thể Loại: hài, phúc hắc, BT

  Chính thức chuyển qua web mới: http://24thang7.com/
Khi các bạn qua nhà mới, hãy đọc post “THÔNG BÁO NÊN ĐỌC” nhé !

347 Comments

  1. Pingback: List truyện hoàn theo thời gian | lizzivo

  2. Pingback: List Truyện HOÀN (Tổng hợp wp) | ~~~ Elvie Yuen ~~~

  3. Pingback: List ngôn tình đã đọc | ♥ Oanh Các ♥

  4. Pingback: List ngôn tình hiện đại | PHI VŨ THIÊN CUNG_Địa bàn của Yết Ngự Tỷ_1 NĂM NGHỈ 2 LẦN, MỖI LẦN NGHỈ NỬA NĂM

  5. Pingback: Ngôn tình hiện đại | Brain Hospital

  6. Pingback: Shin Yoo Kyung

  7. Pingback: List Ngôn tình Đã hoàn thành | Băng Sơn Tuyết Liên Blog

  8. Pingback: List truyện hay đã hoàn | tieuvutranhblog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s