Ăn Xong Chùi Mép (Ăn Xong Lau Sạch)

Ăn Xong Chùi Mép

(Ăn Xong Lau Sạch)

Tác giả: Phi Cô Nương

Editor: Elvie Yuen

Số Chương: 45

Nguồn : kanfou.net

Thể Loại: hài, phúc hắc, BT

Chính thức chuyển qua web mới:

http://24thang7.info/

http://haibonthang7.info/

 (trong đó, 24thang7.info là địa chỉ chính – cập nhật nhanh hơn haibonthang7.info)

Các bạn hãy qua 2 trang đó để đọc truyện nhé, đây là 2 địa chỉ của trang web mới của mình. Các bạn vào bằng địa chỉ nào cũng được cả. Mình đã chuyển bộ dữ liệu wordpress qua web mới, sau này sẽ post truyện trong web mới.

Khi các bạn qua nhà mới, hãy đọc post “THÔNG BÁO NÊN ĐỌC” nhé !

346 Comments

  1. Pingback: List truyện hoàn theo thời gian | lizzivo

  2. Pingback: List Truyện HOÀN (Tổng hợp wp) | ~~~ Elvie Yuen ~~~

  3. Pingback: List ngôn tình đã đọc | ♥ Oanh Các ♥

  4. Pingback: List ngôn tình hiện đại | PHI VŨ THIÊN CUNG_Địa bàn của Yết Ngự Tỷ_1 NĂM NGHỈ 2 LẦN, MỖI LẦN NGHỈ NỬA NĂM

  5. Pingback: Ngôn tình hiện đại | Brain Hospital

  6. Pingback: Shin Yoo Kyung

  7. Pingback: List Ngôn tình Đã hoàn thành | Băng Sơn Tuyết Liên Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s